Intelimedical Poland jest wyspecjalizowanym integratorem systemów w zakresie obiegu leków i materiałów medycznych w szpitalach.


Dostarczamy kompleksowe rozwiązania wewnętrznej logistyki leków zawierające m. in. automatyczne systemy składowania, wydawania, transportu i podawania produktów leczniczych.

Kontakt

Efektywne przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych oraz materiałów medycznych z apteki szpitalnej.


Zarządzanie lekami oraz projekty Unit Dose.

Apteka szpitalna

Zarządzanie lekami oraz materiałami medycznymi po stronie oddziałów szpitalnych.


Bezpieczne przechowywanie i wydawanie leków, kontrola i rozliczanie kosztów.

Oddziały szpitalne

Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej przy łóżku pacjenta.


Wprowadzanie elektronicznych zleceń lekarskich, odnotowywanie wykonania procedur pielęgniarskich oraz bezpieczne podawanie leków.

Mobilne stacje